Társaság UDERMAN s.r.o.
általános üzleti feltételei

I. Alapvető rendelkezés

Ezen általános üzleti feltételek (a továbbiakban: "üzleti feltételek") összhangban vannak a Tv. 40/1964 Coll. törvény a Módosított Polgári Törvénykönyv. (a továbbiakban: "polgári törvénykönyv" ),250/2007. Sz. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról nem. 372/1990 Coll. módosított bűncselekményekről (a továbbiakban: „fogyasztóvédelmi törvény”), 102/2014. Coll. távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelméről, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: "távfogyasztóvédelmi törvény")

 

Nyitvatartási idő :

Interneten keresztül, vagy az üzlet személyzete által történt megrendelés: 00-24 óra

Az internetes üzlet - e-shop - nyitvatartási ideje a megrendelések kezelésére és feldolgozására: HÉ-PÉN: 08.00 - 16.30 óra

Vevőnek számít a fogyasztó és a vállalkozó.

A fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor, nem vállalkozása vagy egyéb vállalkozói tevékenysége körében jár el.

Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokra, amelyeket ezen feltételek és feltételek kifejezetten nem szabályoznak, a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 40/1964. Sz., Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó előírások.

A vállalkozó az a személy:

 • aki regisztrálva van a cégjegyzékben,


 • aki kereskedelmi engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,


 • aki a különös előírásoknak megfelelően kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,


 • aki mezőgazdasági termelést végző és külön szabályozás szerint bejegyzett személy.

A vállalkozó az üzleti feltételek szempontjából az is, aki üzleti tevékenysége körében az előző mondat szerint jár el. Ha a Vevő megadja a megrendelésben azonosító számát (Statisztikai számjel), akkor tudomásul veszi, hogy a vállalkozókra vonatkozó üzleti feltételekben meghatározott szabályok vonatkoznak rá.

Az eladó és a vállalkozó, a jelen ÁSZF vagy az eladó és a vevő között létrejött szerződés által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. nem. 513/1991 Coll., A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó előírások. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti bármilyen eltérés esetén a szerződés szövege élvez elsőbbséget.

Megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-t, amelynek szerves részét képezi a "Panaszkezelési eljárás" és a "Kézbesítés" dokumentum, a megrendelt szolgáltatás feltételei és / vagy a megadott licencengedély, és hogy egyetért módosított és hatályos a megrendelés elküldése idején.

A vevő tisztában van azzal, hogy az eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem eredményez semmilyen jogot az eladó vagy más társaságok bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, céglogóinak vagy szabadalmainak használatára, hacsak egy adott esetben másképp nem állapodik meg külön szerződés.

Ezeket az üzleti feltételeket és a vásárlási szerződést magyar nyelven kötik meg.

II. Személyes adatok védelme és biztonsága

A vevő bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatokat, valamint törölheti regisztrációját, miután bejelentkezett az internetes webáruház webhelyére a "Saját fiók" részben.

A vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő rovat elküldésével kifejtheti beleegyezését a rendelkezéseknek megfelelően 11. bek. Törvény 1. §-a, amely szerint az eladó feldolgozza és tárolja személyes adatait, különös tekintettel a fent felsoroltakra és / vagy amelyekre szükség van az eladó tevékenységében az új termékekkel kapcsolatos információk küldésével, a kínált termékek árengedményeivel és promócióival kapcsolatban. árukat és feldolgozta azokat az összes információs rendszerében, amely az új termékekre vonatkozó információk küldésére, a kínált áruk kedvezményeire és promócióira vonatkozott.

A Vevő határozott időre megadja az Eladónak ezt a hozzájárulást, amíg a Vevő személyes adatainak feldolgozása nem teljesül. A feldolgozás céljának teljesítése után az eladó azonnal biztosítja a vevő személyes adatainak felszámolását. A vevő bármikor, írásban visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. A beleegyezés a vevő általi visszavonás eladótól történő kézbesítésétől számított 1 hónapon belül lejár.

Az eladó kijelenti, hogy minden személyes adat bizalmas, és azokat nem teszik közzé, nem adják át harmadik félnek stb. a megrendelt áruk forgalmazásával vagy fizetésével kapcsolatos helyzet kivételével (név, számlaszám és szállítási cím közlése). Az eladónak biztosítania kell, hogy az érintett ne sértse jogait, különösen az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jogot, és biztosítania kell az érintett magán- és magánéletébe való illetéktelen beavatkozás elleni védelmet is. A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a Szlovák Köztársaság alkalmazandó törvényeinek, különösen az 1. sz. Törvénynek megfelelően történik. 122/2013 Coll., A személyes adatok védelméről, módosított és hatályos. A vevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz és helyesbíteni azokat (a hivatkozott kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, beleértve a jogot, hogy magyarázatot kérjen és eltávolítsa a nem kielégítő feltételt, valamint az adatokhoz kapcsolódó egyéb törvényes jogokat.

Ingyenes írásbeli kérelem alapján a vevőnek joga van kifogást emelni a személyes adatok eladó általi feldolgozása ellen a 10. § (2) bekezdésének megfelelően. 3 betű törvény a), e), f) vagy g) pontjainak jogi okai és bizonyított, hogy a vevő kifogása indokolt, az eladó köteles blokkolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelését a vevő kifogásolta indokolatlan késedelem nélkül, amint a körülmények megengedik.

A panasztételi eljárás részeként az ügyfelektől a következő információkat kell megadni: név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail és aláírás vagy digitális aláírás. Az így megszerzett minden személyes adatot kizárólag a panasz kezeléséhez szükséges célból és a törvény 1. sz. 1222013 Coll., A személyes adatok védelméről, módosított és hatályos.

A vevőnek joga van személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni, ideértve a jogot, hogy magyarázatot kérjen és eltávolítsa a téves állapotot, valamint az adatokkal kapcsolatos egyéb törvényes jogokat.

Az eladó tovább beépítheti az ún "sütik" az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében, a 95/46 / EK irányelvnek a "sütik" vagy hasonló eszközök céljára vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, valamint annak biztosítása, hogy a felhasználók tisztában legyenek a a végberendezés. A felhasználóknak lehetőségük van megtagadni, hogy a "sütik" vagy hasonló eszközök tárolásra kerüljenek a végső eszközeiken, pl. az inkognitómódú böngészési funkció elindításával a böngészőben.

III. Megrendelés

A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli. Ezek a költségek nem térnek el az alapkamattól.

A vevő az árukat a következő módokon rendeli:

 • az ügyfélfiókján keresztül, előzetes regisztráció után az online áruházban,
 • a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.

Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az áruk árának online áruházban történő megadásakor vagy a megrendelés során, az eladó még ezen a nyilvánvalóan téves áron sem köteles az árut eladni a vevőnek ha a vevőnek automatikus visszaigazolást kaptak a megrendelésről, a jelen feltételeknek megfelelően. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a megváltozott ajánlatot elküldi a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére az elfogadás visszaigazolásával kötik meg.

Az információs rendszer meghibásodása esetén, amikor a weboldalon váratlan technikai hiba lép fel, az eladónak jogában áll a megrendelést a rendszerben nem feldolgozni, vagyis törölni azt. Közös megegyezéssel megegyezhetnek a szokásos áron, csak mindkét fél egyetértésével: az eladó és a vevő egyetértésével.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy érvénytelenné nyilvánítsa az adásvételi szerződést, ha személyes adatokkal visszaéltek, a fizetési kártyával visszaéltek stb., Vagy ha közigazgatási vagy igazságügyi hatóság beavatkozása következtében történt, a vevőt tájékoztatják erről. eljárás.

A vevő tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben az adásvételi szerződés nem köthető érvényesen.

Ügyfél regisztráció

"Kijelentjük, hogy az adatokat kizárólag azonosítási célokra használják az" Uderman s.r.o. "cégnél történő vásárláskor, és azokat harmadik félnek nem adjuk át, vagy más módon visszaélünk. A regisztráció visszaigazolásával elfogadom az e-mailek elküldését az "Uderman s.r.o." cég online áruházából, a törvény 1. sz. 480/2004 Sb. Egyes információs társadalmi szolgáltatásokról. "

A megrendeléseket regisztráció nélkül lehet leadni.

IV. Fizetési feltételek

Az áruk árát és az áruk adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő a következő módszerekkel fizetheti:

 • készpénz nélküli átutalás az eladó bankszámlájára

11600006-00000000-85210927 fenntartva az Erste banknál.

 • készpénz nélküli fizetési kártya,
 • készpénz nélküli átutalás az eladó számlájára a jelenlegi fizetési átjárón keresztül
 • utánvéttel az áruk átadásakor,
 • készpénzben történő fizetés 5000 euróig az áru átvételénél a kiadó helyen / a társaság üzemében

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fizetés kézhezvételétől számított 14 napon belül adószámlát - elektronikusan - elküldjön. A számlát egy e-mailhez csatolják, amely tájékoztatja Önt az áruk fizetésének nyugtájáról.

A vételárral együtt a vevő köteles megtéríteni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem jelezzük, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

V. Áruszállítás

Az áruk szállítása a következő módokon történik:

 • szállítás GLS futárszolgálattal - 2800 Ft.-

Az árut futárszolgálattal is el lehet eljuttatni a vevőhöz. Az egyedi szállítási módokat az egyes szolgáltatások jelenlegi rendelkezésre állása, valamint a kapacitás és az utazási lehetőségek figyelembevételével kínálják. Vis maior vagy az információs rendszer meghibásodása esetén nem felelős a késedelmes áruszállításért. A szállítás árát a megrendelés napján érvényes árjegyzék szabályozza.

Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles átadni az árut a szállításkor. Abban az esetben, ha a vevő részéről okokból szükséges az árut többször vagy más módon szállítani, mint amit a megrendelés tartalmaz, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.

Az áru átvételekor a futártól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. A szállítmányba való illetéktelen belépést jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell a szállítmányt átvennie a szállítmánytól.

Az eladó adóügyi dokumentumot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóigazolást a vevő e-mail címére küldjük / Az adóbizonylatot a leszállított áruhoz csatoljuk. Abban az esetben, ha az árut a kibocsátás / üzemeltetés helyén vásárolják, az Eladó készpénzes nyugtát állíthat ki.

A vevő úgy szerzi meg az áruk tulajdonjogát, hogy megfizeti az áruk teljes vételárát, beleértve a szállítási költségeket is, de először az áru átvételével. Az áru véletlenszerű megrongálódása, megrongálódása vagy elvesztése esetén a felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy abban a pillanatban hárul a vevőre, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de ezt nem az adásvételi szerződés megsértésével tette.

A vevő köteles a fuvarozóval együtt a szállítás után azonnal ellenőrizni a szállítás állapotát (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag épsége, a doboz sérülése) a mellékelt fuvarlevél szerint. A szállítmány károsodásának megállapítása esetén a vevő köteles a fuvarozó képviselőjével feljegyzést készíteni a kár mértékéről és jellegéről. Ilyen nyilvántartás alapján a vevő utólag megtagadhatja a leszállított áruk átvételét, amelyek nem felelnek meg az adásvételi szerződésnek, megtagadhatja a hibás áruk átvételét, vagy megerősítheti a hibás áruk átadását, majd hibás követelést nyújthat be az eladó. Ha a vevő csak a szállítás átvétele után talál károkat vagy egyéb szabálytalanságokat, köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni az eladóval. Ha ezt elmulasztja, akkor csak reklámhibák esetén követelheti meg, ha bebizonyítja, hogy az áruk átvételükkor már voltak ilyen hibák.

A hiányos vagy sérült szállítmányról haladéktalanul jelenteni kell e-mailben az info@foxigy.hu k címre vagy telefonon a tel. nem. [+36] 46 808 105, írjon egy kárjelentést a fuvarozóval, és indokolatlan késedelem nélkül küldje el e-mailben vagy postán az eladónak. A szállítmány hiányosságával vagy külső sérülésével kapcsolatos további panaszok nem vonják el a vevőt attól, hogy panaszt tegyen a dolog ellen, de lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem az adásvételi szerződés megsértése.

A központi raktár, ahonnan a terméket elküldjük, Szlovákiában található, Strojnícka utca 7, 080 01 Prešov.

VI. Termék reklamáció

Termékhiba esetén azonnal panaszt kell benyújtani (a terméket már ne használja), akár az eladónál, akár a kijelölt személynél.

Panaszát be lehet nyújtani e-mailben, postai úton az Uderman s.r.o. postai címre, Strojnícka utca 7, 080 01 Prešov vagy telefonon:

A vevő a hibás árut szállítási szolgáltatással panaszra elküldheti a Strojnícka 7, 080 01 Prešov címre. Abban az esetben, ha a Vevő nem tudja biztosítani az áruk eladását az eladó címére, kérheti az árut átvevő szállítási szolgáltatás átvételét.

Panasz benyújtásához ki kell töltenie és le kell töltenie a mellékelt Panasz űrlapot

Az összes szükséges adat kitöltése után ki kell nyomtatni ezt az űrlapot, és csatolni kell az igényelt áruhoz.

Küldje el az igényelt árut a panasz űrlappal együtt a következő címre:

Uderman s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov.

Az eladó az áruk ellenőrzését követően meghatározza a panasz kezelésének módját, és haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

A fogyasztó panaszt nyújthat be az eladó bármely telephelyén, ahol a panasz beérkezése lehetséges az eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében, vagy a kijelölt személynél, aki köteles a panaszt kezelni.

A vevő tisztában van azzal, hogy ha nem szállítja le az igényelt árut, beleértve az összes leszállított tartozékot, akkor a vevő szerződéstől való elállása esetén a vevő visszatéríti a vételárat a leszállítatlan kiegészítők árával csökkentve.

FIGYELEM!

Az anyagra jellemző felhasználás vagy felhasználás nem minősül hibának. Ez nem hiba, ha az eladott cikk jellegéből következik, hogy élettartama rövidebb, mint a jótállási idő, és ha egy ilyen termék rendes használata esetén a garanciaidő lejárta előtt teljesen elhasználódott.

További rendelkezéseket a Panasztételi eljárás tartalmaz, amely itt található

VII. Ellépés a szerződéstől

Ellépés s szerződéstől mint vevő, aki fogyasztó:

A fogyasztóvédelmi törvény 7. szakaszának rendelkezései szerint távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban, valamint egyes törvények módosításában (102/2014. Sz. Törvény) , A vevőnek jogában áll az ilyen szerződést indoklás nélkül visszavonni az áru átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül. Az adásvételi szerződéstől való elállás határidejének betartása érdekében a vevőnek minden egyértelmű nyilatkozatot el kell küldenie, amelyben kifejezi hajlandóságát elállni az adásvételi szerződéstől.

A vevőnek akkor is van ilyen joga, ha az interneten keresztül megrendelt árut személyesen vette át az eladó értékesítési pontján.

Az a vevő, aki fogyasztóként üzletén kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadja neki az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket tőle kapott, ugyanúgy. Az Eladó a kapott pénzösszeget csak más módon adja vissza a Vevőnek, ha a Vevő beleegyezik, és ha nem merül fel további költség. A szerződéstől való elállást követően az Eladó visszatéríti az áruk pénzét és az áruknak az Eladótól a Vevőhöz történő szállításával kapcsolatos költségeket. Az áruk Vevőtől történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos egyéb költségeket az eladó nem téríti meg (azaz azokat a költségeket, amelyek a Vevőnél felmerültek az áruk visszaküldésével).

Panasz benyújtásához a mellékelt űrlap kitöltése és letöltése szükséges Nyomtatvány a szerződés elállásáról

A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, kivéve, ha az elállásról kifejezetten megállapodtak:

a) szolgáltatás nyújtására, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulása megadásával elveszíti a szerződés teljes elállásától való jogát a szerződés teljes elállása után. szolgáltatást, és ha a szolgáltatás teljes körű ellátása megtörtént,

b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára függ a pénzügyi piaci ármozgásoktól, amelyeket az eladó nem befolyásolhat, és amelyek a szerződés felmondásának időszaka alatt fordulhatnak elő,

c) a fogyasztó egyedi igényeinek megfelelő termékek, egyedi gyártású vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt termékek értékesítése,

d) gyors romlásnak vagy romlásnak kitett áruk értékesítése,

e) olyan védőcsomagolásban zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás után eltört,

f) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítás után elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal,

g) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelynek árában a szerződés megkötésekor egyeztettek, szállításuk legkorábban 30 nap elteltével történhet, és ára olyan piaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem befolyásolhat,

h) a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgös javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészek kivételével áruk értékesítése, amennyiben azokat az eladó fogyasztónál tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg előre ezeket a szolgáltatásokat. vagy áruk,

i) védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kicsomagolta,

j) folyóiratok értékesítése, az előfizetői szerződés szerinti értékesítés és a nem védőcsomagolásban forgalmazott könyvek kivételével,

k) szállásszolgáltatások nyújtása nem szálláslehetőségek, áruszállítás, autókölcsönzés, vendéglátó-ipari szolgáltatások vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, és amelyek szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megbeszélt időpontban vagy a megbeszélt idő,

l) elektronikus tartalom nem kézzelfogható eszközön történő szállítása esetén, feltéve, hogy az ellátás a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszítette elállási jogát.

m) digitális aktiválás hatálya alá tartozó meghatározott elektronikai termékeken, ha ezt az aktiválást a fogyasztó végezte.

Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított vételi szerződésből való elálláshoz használhatja az űrlapmintát. Az adásvételi szerződésből való elállást a vevő elküldi az eladó e-mailben vagy szállítási címére, amelyet a jelen feltételek és feltételek tartalmaznak. Az eladó haladéktalanul megerősíti a vevőnek az űrlap átvételét.

Ha a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb árutovábbítási módot választotta, az Eladó megtéríti a Vevőnek az áruk átadásának költségeit a legolcsóbb kínált áruszállítási módnak megfelelő összegben.

Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeket visszaszolgáltatni a vevőnek, mielőtt a vevő átadná az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

Az árut a vevőnek sértetlenül, károk nélkül és szennyeződés nélkül, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában kell visszaküldenie az eladónak. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az áruknak okozott kár megtérítésének jogát a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.

Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet eladása, az áruk hozzáférhetetlensége miatt, vagy amikor az áruk gyártója, importőre vagy szállítója megszakította az áruk gyártását vagy behozatalát.

Ha az ügyfél nem tudja elküldeni az árut a vállalat címére, futárral kérheti a felvételt. A szokásos csomagméret díja 2800ft. Túlméretes szállítmányok és atípusok esetében ezt az árat a tömeg és a méretek szerint számítjuk ki.

Ellépés az adásvételi szerződéstől mint vevő, aki vállalkozó:

Ha a vevő vállalkozó, a vevőnek felajánlhat egy új elállási lehetőséget a vételi szerződésből, a visszaszolgáltatott áruk állapotától, elveszített jótállástól és a visszaküldött áruk aktuális árától függően. Az áruk állapotát az eladó értékeli. A felek közötti nézeteltérés esetén az árut az eladó költségére visszaküldik. Az eladó jogosult a felmerült további költségeket a vevőre terhelni.

A vevő jogainak védelme érdekében, ha a vevő jogi személy, és visszatérítést követel azáltal, hogy a pénzvisszatérítést közvetlenül az üzletben váltja be, a megfelelő összeget csak a jogi személy nevében eljárni jogosult személyek fizetik ki, én. annak a törvényes testületnek vagy személynek, aki igazolja a hivatalosan igazolt meghatalmazást. A személyi igazolvány benyújtásával a vevő hozzájárul a személyes adatok II. Pont szerinti feldolgozásához. törvény (a személyes adatok védelméről szóló 122/2013. sz. törvény alapján).

Ha a Vevő Vállalkozó tizennégy napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől és visszaküldi az árut nem az eredeti csomagolásban lesz, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, akkor az Uderman s.r.o., tudomásul veszi, az Eladó fenntartja a jogot, hogy ilyen visszatérítést számoljon fel olyan összegben, amely kompenzálja a társaság számára azokat a költségeket, amelyek szükségszerűen felmerülnek az értékesített áruk viszonteladásakor.

Hitelszámla kibocsátásakor a vevő (mind a fogyasztó, mind a vállalkozó) személyi igazolvány bemutatására kötelezhető a vevő tulajdonjogainak védelme érdekében.

A vevő tudomásul veszi, hogy ha eláll a szerződéstől, akkor viseli az áru visszaszállításának költségeit az eladónak, és ha eláll a távolségban lezárt szerződéstől, akkor az áru visszaküldésének költségét is, amelyet jellegéből adódóan nem tud visszaadni postai úton.

Figyelmeztetés:
Semmilyen jogi szabályozás nem biztosítja a fogyasztó jogát az ésszerűtlenül visszaküldött árukra az ú.n. főüzletben (létesítmény). Ha az eladó felajánl egy ilyen lehetőséget (vagy árucikkek cseréjét más árukra) a fogyasztónak, akkor ezt kötelességein felül teszi. Az áruk ésszerűtlen visszaszolgáltatásához vagy cseréjéhez való jog jogilag nem érvényesíthető.

VIII. Versenyek és a nyeremény átvételének határideje

Abban az esetben, ha a nyertes nyer az Eladó által szervezett versenyen, ez a nyertes köteles a nyereményt 30 naptári napon belül összegyűjteni attól a naptól számítva, amikor az ilyen verseny eredményét az Eladó kihirdette. A nyertes nyereményhez való joga ezen időszak végén jár le, amikor a nyeremény elvész a szervező javára. További szabályokat itt olvashat:

Általános verseny szabályok Foxigy.hu-FB

IX. Garanciális feltételek

Az áruk jótállási feltételeit az eladó panaszkezelési eljárása és a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai szabályozzák. A vásárlási bizonylat garanciális igazolásként szolgál.

A csomagban mindig talál egy adóügyi dokumentumot. A jótállási időszak a szállítás kézhezvételének vagy a személyes átvétel napján kezdődik. A jótállási időszakot minden termékre vonatkozóan az áruk részletei tartalmazzák. Vita esetén a jótállási idő 5 (szavakkal öt) nappal meghosszabbítható a szállítási idő kompenzációjaként.

A garancia időtartama attól függően változik, hogy a vevő természetes vagy jogi személy-e.

Természetes személy:
A Polgári Törvénykönyv 620. szakaszának rendelkezései szerint a jótállási idő legalább 24 hónap.

Jogi személy:
A JSZ vonatkozó garancia időtartamát a Kereskedelmi Törvénykönyv 429. §-a szabályozza, és azt 12 hónapban állapítják meg.

A jótállás időtartama a legtöbb termékre meghosszabbítható a prémium garancia kiterjesztés szolgáltatással. A szolgáltatással kapcsolatos további információkért forduljon ügyfélközpontunkhoz.

Termék állása:

Új termék: az így megjelölt termék teljesen új terméket jelöl az eredeti csomagolásában

Alig használt termék: rövid ideig használt, vagy szervizelt termék, teljesen működő. A jóttálás 12 hónap

Fotó engedélyek

A Foxigy.hu oldalon található fotókat licencszerződés védi. Ha érdeklik Önt a fotók, vegye fel a kapcsolatot a menedzserrel és a képek egyedüli tulajdonosával.

IX. Záró rendelkezések

Törvény szerint. 391/2015 Coll. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezése esetén a fogyasztónak joga van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait.


A fogyasztónak joga van kérelmezni az alternatív vitarendezési szervezet alternatív vitarendezésének kezdeményezését, ha az eladó a megkeresésre nemleges választ adott, vagy a feladás napjától számított 30 napon belül nem válaszolt.
Az ADR platformra mutató link, amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot nyújthat be az ADR megkezdésére, itt található.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.8.28-tól érvényesek és érvénytelenítik az ÁSZF korábbi verzióit. Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ÁSZF változása nem vonatkozik az ÁSZF változása előtt megkötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árut még nem szállították le.

Ezek az üzleti feltételek szabályozzák az adásvételi szerződés szerződő felei közötti kapcsolatokat, ahol egyrészt a társaság UDERMAN s.r.o., IČO 47485353, DIČ 2023901110, IČ DPH: SK2023901110, székhelye Na Kameni 385/5 08641 Raslavice, bejegyezve az Eperjesi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, aktaszám 29509/P . Az eladóval kapcsolatos további információk a "Kapcsolat" részben találhatók.