Motortisztító - spray 500 ML DXM5


Oldószermentes univerzális tisztítószer. A Dynamax motortisztító maradványok nélkül tisztítja a motorokat, sebességváltókat, teherautók, autók és hajók vitorláit, műhelypadlót és más olajjal szennyezett felületeket. Több

Gyártó: DYNAMAXA termék kódja: P-SK-14655 Szállítás és fizetés

2 300 Ft ÁFA -val

Raktáron
db

Oldószermentes univerzális tisztítószer. A Dynamax motortisztító maradványok nélkül tisztítja a motorokat, sebességváltókat, teherautók, autók és hajók vitorláit, műhelypadlót és más olajjal szennyezett felületeket. Több

Gyártó: DYNAMAXA termék kódja: P-SK-14655 Szállítás és fizetés

Oldószermentes univerzális tisztítószer. A Dynamax motortisztító maradványok nélkül tisztítja a motorokat, sebességváltókat, teherautók, autók és hajók vitorláit, műhelypadlót és más olajjal szennyezett felületeket. Használja. A felvitel után hagyja a terméket 5-10 percig hatni, majd alaposan öblítse le vízzel. Ne alkalmazza forró tárgyakra, az autó elektromos részeire vagy más berendezésekre. VIGYÁZAT. Izotridecanol etoxilált; C1 2-14 alkil-alkoholok etoxilált, szulfátok, nátriumsók. H318 Súlyos szemkárosodást eredményezhet. P101 Ha orvosi segítségre van szükség, tartsa elérhetővé a termék dobozát vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Viseljen védőkesztyűt/védőszemüveget/arcvédőt. P305+P351+P338 SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS UTÁN: Néhány percig óvatosan öblítse ki szemeit vízzel. Ha kontaktlencsét használ, és ha lehetséges, vegye ki azokat. Folytassa az öblítést. P310 Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓKÖZPONTOT/orvost/. P501 A tartalmat/tartályt veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelően.Összetétel (648/2004/EU rendelet): nemionos tenzidek 5% - 15%, anionos tenzidek, METHILISOTHIAZOLINON, BE NZISOTHIAZOLINON kevesebb mint 5%. Egyéb összetevők: parfüm. Sürgősségi telefonszám: Nemzeti Toxikológiai Információs Központ, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. 02/54 77 41 66. TÁROLÁS: Az eredeti csomagolásban, jól szellőző helyen, legfeljebb 40 °C-os hőmérsékleten, száraz helyiségben tárolja. Minimális eltarthatósági idő: a gyártástól számított 3 év.